ELGOIBARKO KRONIKA ZAHARRAK


Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-10-18

 

Osakuntza.— Arrillaga'tar Iñaki Mirena sendagilliak Eibar'ko bere osategi etxean, osakuntza bat egin dio, bere iloba Arrillaga'tar Alperda (Alfredo'ri).

 

Izpar beltza.— Jauna'ren besoetan il da 60 urte zituela Rekalde'tar Elizabete (Lekube'ren alarguna) (G.B.). Laguntzen diogu atzegabian.

 

Eleizakuak.— Artuta arkitzen dira Azpeitia'tar Joseba Etxezuri'kua, eta Osoro'tar Bitori gizona.

 

Gexorik.— Ogeratuta arkitzen da Unzueta'tar Mikel, alkate izana.

 

Ezkontza.— Gain uztertu dira txadon nagusian, Sol'tar Bingen eibartarra, Oria'tar Dominike neskatilliakin.

Zorionak.

 

AIXERIXA

 Bilatu:


elgoibarko udala