ELGOIBARKO KRONIKA ZAHARRAK


Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

GAIAK / Erlijioa - Ekitaldiak

138 kronika

 1. Josu biotza'ren opaz.—

  El Día, 1930-06-19 | Aixerixa, Agurtzane

 2. Jaupa berria.—

  El Día, 1930-07-17 | Ixaka, Aixerixa

 3. Elizkizunak.—

  El Día, 1930-09-24 | Aixerixa, Ixaka

 4. Eliz berriak.—

  El Día, 1930-10-11 | Ixaka

 5. Elizkizuna.— Ilaren lenengo ostirala.—

  El Día, 1930-11-09 | Agurtzane

 6. Misio eguna.—

  El Día, 1930-11-19 | Ixaka

 7. Ama miragarriaren omenez.—

  El Día, 1930-11-22 | Ixaka

 8. Jaupa.—

  El Día, 1930-11-26 | Ixaka

 9. Jaupa bat.— Eleizkizuna.—

  El Día, 1930-11-30 | Aixerixa

 10. Sortzez garbiaren bederatziurrena.—

  El Día, 1930-12-13 | Maitxo

 11. Jesusen Biotza'ren Elizkizuna.—

  El Día, 1931-01-08 | Maitxo

 12. Aita Santua (Doipurua)ren eguna.—

  El Día, 1931-02-17 | Ixaka

 13. Gogo-Jardunak.—

  El Día, 1931-03-04 | Ixaka

 14. Eliz-gaiak.—

  El Día, 1931-03-13 | Ixaka

 15. Gogo jardunak.—

  Euzkadi, 1931-03-14 | Aixerixa

 16. Gogo Jardunak.—

  Euzkadi, 1931-03-18 | Aixerixa

 17. Gogo-jardunak.—

  El Día, 1931-03-20 | Aixerixa

 18. Jaunartzea.—

  El Día, 1931-04-21 | Ixaka

 19. Eliz gaiak.—

  El Día, 1931-06-09 | Ixaka

 20. Jaupa bat.— Illeroko Jaun artzea.—

  Euzkadi, 1931-07-04 | Atxolin

 21. Urte betetzea.—

  Euzkadi, 1931-07-07 | Aixerixa

 22. Euzko Langilien Alkartasuna

  El Día, 1931-08-04 | Aixerixa

 23. Eleikizuna.—

  Euzkadi, 1931-08-07 | Aixerixa

 24. Salbadore.— Deun Laurentzi.— Deun erroka.—

  Euzkadi, 1931-08-09 | Aixerixa

 25. Jantzi artzia.—

  Euzkadi, 1931-10-29 | Aixerixa

 26. Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-11-13 | Aixerixa

 27. Lekaime berriak.— Ama Miraritzuba.—

  Euzkadi, 1931-12-03 | Aixerixa

 28. Elizgaiak.—

  El Día, 1931-12-04 | Ixaka

 29. Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-12-12 | Aixerixa

 30. Eleizkixuna.— Josu'ren jayotza.—

  Euzkadi, 1931-12-25 | Aixerixa

 31. Bederatzi urrena.—

  Euzkadi, 1932-01-03 | Aixerixa

 32. Josuren Lagundia.—

  Euzkadi, 1932-02-04 | Atxolin

 33. Itzaldi bat [...]

  El Día, 1932-03-17 | Aberri, Aixerixa

 34. Jaupa bat.—

  Euzkadi, 1932-04-02 | Atxolin

 35. Eliz-gaiak.—

  El Día, 1932-04-30 |

 36. Itziar'era.—

  El Día, 1932-05-29 | Ixaka

 37. Jaupa bat.—

  Euzkadi, 1932-07-08 | Aixerixa, Atxolin

 38. Bederatziurrena.—

  Euzkadi, 1932-07-12 | Aixerixa

 39. Deun Bartoloma jayak.—

  Euzkadi, 1932-08-31 | Aixerixa

 40. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1932-09-18 | Aixerixa, Garbiņe

 41. Bederatzi-urrena.—

  Euzkadi, 1932-09-20 | Aixerixa

 42. Agurtza edo errosarioaren jaia ospatu degu igandean [...]

  El Día, 1932-10-07 | Ixaka

 43. Bederatziurrena.— Lendabiziko ostirala.—

  Euzkadi, 1932-11-06 | Aixerixa

 44. Ama Mirarigilearen omenez.—

  El Día, 1932-12-09 | Ixaka

 45. Lan ederra.—

  Argia, 1933-01-15 | Mirentxu, Aixerixa

 46. Eleizkizunak.—

  Argia, 1933-02-12 | Aixiria

 47. Bederatziurrena.—

  Argia, 1933-02-26 | Mirentxu

 48. Eleizkixuna.—

  Euzkadi, 1933-03-17 | Aixerixa

 49. Atoz eleizara.—

  El Día, 1933-03-18 | Aixerixa

 50. Deun Joseba doitzoaren bederatziurrenian jentetza izugarria ibili da txadon nagusian [...]

  El Día, 1933-03-25 | Aixerixa

 51. Deun Joseba doitsuaren bederatziurrenian jentetza izugarri ibili da txadon nagusian [...]

  Euzkadi, 1933-03-26 | Aixerixa

 52. Bederatziurrena.—

  El Día, 1933-04-01 | Aixerixa

 53. Bederatziurrena.—

  Euzkadi, 1933-04-01 | Aixerixa

 54. Bederatziurrena.—

  Argia, 1933-04-16 | Mirentxu

 55. Aste aundia; aste Deuna igaro degu [...]

  El Día, 1933-04-18 | Ixaka

 56. Orrila'ko lorak.— Jantzi artzia.—

  Euzkadi, 1933-06-04 | Aixerixa

 57. Lorak.— Jantzi Artzea.—

  El Día, 1933-06-06 | Aixerixa

 58. Bederatzi urrena.—

  Euzkadi, 1933-07-09 | Aixerixa

 59. Eleizkizunak.—

  El Día, 1933-07-23 | Aixerixa

 60. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-08-11 | Aixerixa

 61. Eleizkizunak.—

  Argia, 1933-08-13 | Mirentxu, Aixerixa

 62. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 63. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-09-05 | Aixerixa

 64. Eleizkizunak.—

  El Día, 1933-09-12 | Aixerixa

 65. Elizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-09-12 | Aixerixa

 66. Agurtza.—

  El Día, 1933-09-29 | Ixaka

 67. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-09-30 | Aixerixa

 68. Lekaime.—

  Argia, 1933-10-01 | Mirentxu

 69. Urdaill oneko gizonak [...]

  Argia, 1933-10-15 | Aldaizar, Xapi

 70. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-11-11 | Aixerixa

 71. Bederatziurrena.— Misio eguna.—

  El Día, 1933-11-12 | Aixerixa

 72. Eleikizunak.—

  El Día, 1933-12-02 | Aixerixa

 73. Miren Sortzez Garbiaren bederatziurrena.—

  El Día, 1933-12-13 | Mirentxu

 74. «Centro Catolico».—

  El Día, 1934-01-13 | Aixerixa

 75. —Urte on eta zoriontsu bat opa dizuet ARGIA-ko zuzendari, euskal-idazle eta irakurle [...]

  Argia, 1934-01-14 | Xapi

 76. Gogo-jardunak.—

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 77. Igesi zan igandian uri onetako Andueza-pelota-tokiran, Bergara erkiko Batzokien pelota txapelketa azkenetakuak [...]

  Euzkadi, 1934-03-24 | Aixerixa

 78. Eleiz-gayak.—

  Argia, 1934-03-25 | Xapi

 79. Juan dan igandian egin dute amaika urteko neska-mutillak beren lenengo jaun-artze nagusia [...]

  Argia, 1934-04-22 | Mirentxu

 80. Profesa bi.—

  Argia, 1934-05-06 | Aixerixa

 81. Profesa bat.—

  Euzkadi, 1934-06-03 | Aixerixa

 82. Koldobika Deunaren bederatziurrena.—

  Argia, 1934-06-10 | Mirentxu, Aixerixa

 83. Gogojardunak.—

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 84. Bederatzi urrena.—

  Euzkadi, 1934-09-14 | Aixerixa

 85. Gazteiz'era.—

  Argia, 1934-09-16 | Mirentxu

 86. Bederatziurrena.—

  Argia, 1934-09-23 | Mirentxu, Praixku

 87. Jaupa bat.—

  Euzkadi, 1934-09-28 |

 88. Agurtza illa.—

  Argia, 1934-10-21 | Mirentxu, Ixaka

 89. Mixio eguna.— Kristo errege.—

  Argia, 1934-10-28 | Mirentxu

 90. Eleiz gaiak.— Meza.—

  Argia, 1934-11-11 | Aberri, Mirentxu

 91. Jaupa.— Gaztetxu Batza'k eratuta.—

  Argia, 1934-11-18 | Mirentxu

 92. Bederatziurrena.— Profesak.—

  Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 93. Sortzez Garbia.—

  Argia, 1934-12-09 | Ixaka, Mirentxu

 94. Nastu ta labur [...]

  Argia, 1934-12-16 | Aixerixa, Ixaka

 95. —Igandez, Oti-belguntza Apostoladukoak izan zituzten illeroko elizkizunak [...]

  Argia, 1934-12-23 | Ixaka, Mirentxu

 96. Ara, emen natorkizu, irakurlia, Gabon-gaubean bertan idatzitako idazkiakin [...]

  Argia, 1934-12-30 | Ixaka, Mirentxu

 97. Igandian.—

  Argia, 1935-01-13 | Mirentxu

 98. Belguntza.—

  Argia, 1935-02-24 | Aixerixa, Ixaka

 99. Mixioak.—

  Argia, 1935-03-03 | Mirentxu, Ixaka

 100. Eleizkizuna.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-03-17 | Aixerixa, Mirentxu

 101. Belguntzak.—

  Euzkadi, 1935-03-23 | Aixerixa

 102. Belguntzak.— Lekaime berria.—

  Euzkadi, 1935-03-31 | Aixerixa

 103. Ordu Deuna.—

  Euzkadi, 1935-04-13 | Aixerixa

 104. Ama Nekatsua.—

  Euzkadi, 1935-04-21 | Aixerixa

 105. Lorak.— Eliz-gaiak.— Jaunartze nagusia.— Mayatzeko lorak.— Ixidor Deuna.—

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 106. Aberri-eguna.—

  Euzkadi, 1935-05-31 | Aixerixa

 107. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1935-06-05 | Aixerixa

 108. Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-06-30 | Mirentxu

 109. Bederatziurrena.— Zorionak.—

  Argia, 1935-07-14 | Mirentxu

 110. Eleizkizunak.— Deun Paul.—

  Euzkadi, 1935-07-20 | Aixerixa

 111. Lekaime.—

  Argia, 1935-08-11 | Mirentxu

 112. Bederatziurrena.— Arrate'n.—

  Euzkadi, 1935-09-11 | Aixerixa

 113. Arrate'n.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-09-15 | Aixerixa

 114. Deuna Kalaren.—

  Argia, 1935-09-22 | Aixerixa, Mirentxu

 115. Itziar'era.—

  Euzkadi, 1935-09-27 | Aixerixa

 116. Mikel Donea.— Agurtza illa.—

  Euzkadi, 1935-10-04 | Aixerixa

 117. Agurtzako jaia.— Jaupa bat.—

  Argia, 1935-10-06 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 118. Zidarrezko estaiak.— Agurtza-igandia.—

  Euzkadi, 1935-10-12 | Aixerixa

 119. Eleizkizunak.— Zidarrezko eztaiak.—

  Argia, 1935-10-13 | Aixerixa, Mirentxu

 120. Eleizkizunak.—

  Argia, 1935-10-20 | Aberri, Aixerixa

 121. Mixio jaia.—

  Argia, 1935-10-27 | Aixerixa, Mirentxu

 122. Mixio-eguna.—

  Euzkadi, 1935-10-27 | Aixerixa

 123. Deun guztien eta animaren eguna.—

  Euzkadi, 1935-11-06 | Aixerixa

 124. Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-11-10 | Mirentxu, Egi Luze

 125. Jaupa.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-11-23 | Ixaka, Mirentxu

 126. Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-12-08 | Ixaka, Mirentxu

 127. Bederatzi-urrena.— Sabin-aldez.— Ama sortzez garbia'ren bederatzi-urrenian.—

  Euzkadi, 1935-12-08 | Aixerixa, Mirentxu

 128. Eliz-gaiak.—

  Argia, 1935-12-22 | Ixaka, Mirentxu

 129. Eriotza [...]

  Argia, 1935-12-29 | Mirentxu, Ixaka

 130. Urte-betetzia.—

  Euzkadi, 1936-01-05 | Aixerixa

 131. Ama Neketua.—

  Euzkadi, 1936-04-05 | Aixerixa

 132. Jaunartzia.—

  Euzkadi, 1936-04-24 | Aixerixa

 133. Lendabiziko Jaun-artzia.—

  Euzkadi, 1936-05-03 | Aixerixa

 134. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1936-06-16 | Aixerixa

 135. Josu biotz'ganako maitasuna.—

  Euzkadi, 1936-06-24 | Aixerixa

 136. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1936-06-26 | Aixerixa

 137. Gogojardunetan.—

  Argia, 1936-06-28 |

 138. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1936-08-15 | AixerixaBilatu:


elgoibarko udala