ELGOIBARKO KRONIKA ZAHARRAK


Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

URTEAK / 1934

52 kronika

  1. Goierriko txori bat mokoka.— Euskal izena.— Gora berak.— Izpar beltza.— Agindua.— Ez biarra.—

    El Día, 1934-01-09 | Aixerixa

  2. Eskar ugariak.— Izpar beltza.— «Centro Catolico».— Artesanos.— Jel Batzokian.— Antzerkia.— [...] de la fe.— Deun Andoni egunian.— Euzkadi.— Ezkontzak.— Naskaldia.—

    El Día, 1934-01-13 | Aixerixa

  3. —Urte on eta zoriontsu bat opa dizuet ARGIA-ko zuzendari, euskal-idazle eta irakurle [...]

    Argia, 1934-01-14 | Xapi

  4. Andoni Abad Deuna.— Izpar beltza.— Deia.— Txapelketa.—

    El Día, 1934-01-26 | Aixerixa

  5. Itziarko «Itziartxo»ri.— Igandeko irratsaioa.— Oiartzun'go «Mirentxu»ri.—

    Argia, 1934-02-04 | Xapi, Mirentxu

  6. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Deun Agate.— Pelota txapelketa.— Gogoñardunak.— Antzerkia.—

    El Día, 1934-02-10 | Aixerixa

  7. Ezkontzak.— Atzeratu.— Pelota txapelketa.—

    El Día, 1934-02-16 | Aixerixa

  8. Antzerki jaia.— Mendaroko «Zelai Luze»'ri.— Goyaz'ko «Armoya»ri.— Ezkontzak.— Batzoki'ko pelota txapelketa.— Gogo jardunak.— Izpar beltza.— Jaiotza.—

    Argia, 1934-02-18 | Mirentxu

  9. Telletxea-ri.— Eusko langilliak.— Pelota txapelketa.— Izpar beltza.— Jaiotzak.— Antzerkiak.— Izpar beltza.— Gaxorik.— Jayotza.— Antzerkia.— Zubieta'ko «Edurne»-ri.— Bergara'ko «Iñaxi»-ri.—

    Argia, 1934-02-25 | Aixerixa, Mirentxu

  10. Gogo-jardunak.— Pelota txapelketa.— Gure antzezlariak.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Guda mutillak.— Jaiotzak.— Telletxea'ri.— Azpeiti'ko «Jexuxa»ri.— Euskal izena.— «Basarri» idazleari.— Asteasu'ko «Arantxa»ri.— Gogo jardunak.—

    Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

  11. ¿Ni «entxufe» billa?.— ¿Txandaka?.— Gogojardunak.— Pelota txapelketa.— Eleizakuak.—

    Argia, 1934-03-11 | Aixerixa

  12. Emen gera.— «Txiki Alai»-ri.— Antzezkizuna.— Pelota txapelketa.— Erretira.— Mixioak.— Gazteiz'era.— «Anastaxio»ri.—

    Argia, 1934-03-18 | Ixaka, Aberri

  13. Igesi zan igandian uri onetako Andueza-pelota-tokiran, Bergara erkiko Batzokien pelota txapelketa azkenetakuak [...]

    Euzkadi, 1934-03-24 | Aixerixa

  14. Eleiz-gayak.— Kaxo «Burni Bide».— ¿«Maitxo»k zergatik idazten ez duan?.—

    Argia, 1934-03-25 | Xapi

  15. Euzkel izena.—

    Argia, 1934-04-15 | Aixerixa, Mirentxu

  16. Mutriku'ko «Andoni»ri.— Iribas'ko «Txiki Alai»ri.— Jaiotza.— Euzkel izena.— Umien poza.—

    Argia, 1934-04-22 | Mirentxu

  17. Profesa bi.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Antzerkia.— Ezkontza.—

    Argia, 1934-05-06 | Aixerixa

  18. ¿Altzola'ra gaur?.—

    Argia, 1934-05-13 | Ixaka

  19. Jai aberkoyak.— Itzaldi bat.— Ostikolariak.— Izpar-beltzak.— Euzko-nekazariak.— Antxitxiketa.—

    Euzkadi, 1934-05-13 | Aixerixa

  20. Irukoitz.— Profesa bat.— Jayotzak.— Aberri-aldez.— Mikelete-asterketak.— Arakin berria.— Korpusti.—

    Euzkadi, 1934-06-03 | Aixerixa

  21. Korpus Kristi.— Jesus'en Biotza'ren irurrena.— Koldobika Deunaren bederatziurrena.— «Atarrene»ri.— Gorpuzti eguna.— Trinidade Txiki.— Zarautzera.— Izpar beltza.—

    Argia, 1934-06-10 | Mirentxu, Aixerixa

  22. Euskel izena.— Gaxorik.— Euskal loteria.— Bermeo'ra.— Ezkontza.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Laisterketa.— Abertzale izparrak.—

    Argia, 1934-06-17 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

  23. Euzkel-izena.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Ariñaketa bat.— Dabiltzanak.—

    Euzkadi, 1934-06-17 | Aixerixa

  24. Ezkontza.— Gogojardunak.— Deun Andoni.— Jaiotza.— Izpar-beltza.— Laisterketa.— Ez biarra.— Euskel izena.— Agurtu.—

    Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

  25. Luistarrak.— Irakurgai onen eguna.— San Juan'ak.— Agurtu.— Eriotza.— Asteroko azoka.—

    Argia, 1934-07-01 | Ixaka, Mirentxu

  26. Ezkon deiak.— Eriotza.—

    Argia, 1934-07-08 | Mirentxu

  27. Deun Laurentzi [...]

    Argia, 1934-07-22 | Bertako Bat

  28. Izpar-beltza.— Jayotzak.— Paul'dar Bingen.—

    Euzkadi, 1934-07-24 | Aixerixa

  29. «Arnope» il zaigu.— Ezpatadantzariak.— Lapurreta.— «Aberri».— Gure Eresbatza.— Eskontza atian.— Jayotzak.— Izpar beltza.— Elgeta'ra.— Dabiltzanak.—

    Euzkadi, 1934-07-28 | Aixerixa

  30. «Bertako Bati»-i erantzuna.—

    Argia, 1934-07-29 | Zapelaitza

  31. «Arnope» ill.— Agurtu.— Ezkontza bat.— Miss dala ta....— Ernio'ra.— Deun Iñaki.— Euskel-izenak.— Paris'ko «Txinparta»ri.—

    Argia, 1934-08-05 | Aberri, Mirentxu

  32. «Aberri».— Deun Laurentzi.— Gaxorik.— Ezkontza.— Dabiltzanak.—

    Argia, 1934-08-12 | Mirentxu, Ixaka

  33. «Bartoluak» datoz.—

    Argia, 1934-08-19 | Ixaka

  34. Erroka Deuna.— Agurtu.— Bartolome jaiak.— Ernio'ra.—

    Argia, 1934-08-26 | Mirentxu

  35. Uriko jayak.— Uarra.—

    Euzkadi, 1934-09-01 | Aixerixa

  36. Euzkel-izena.— Jayotzak.— Bederatzi urrena.— Notario berria.— Dabiltzanak.— Udal-gabe.— Mendaro'n euzkel izena.—

    Euzkadi, 1934-09-14 | Aixerixa

  37. Euskel izena.— Mariaren Alabak.— Gazteiz'era.—

    Argia, 1934-09-16 | Mirentxu

  38. Igaraberia arrapau.— Jayotzak.— Ikastolak zabaldu.— Dabiltzanak.—

    Euzkadi, 1934-09-22 | Aixerixa

  39. Bederatziurrena.— Jaiotza.— Azkoiti'ko gaztetxuak.— Azoka.—

    Argia, 1934-09-23 | Mirentxu, Praixku

  40. Jaupa bat.—

    Euzkadi, 1934-09-28 |

  41. Euzkel izena.— Ezkon deyak.— Deba'ko «Burni Bide»ri.—

    Argia, 1934-09-30 | Mirentxu

  42. Zorionak.— Euskel izena.— Agurtu.— Agurtza illa.— Oporketa.—

    Argia, 1934-10-21 | Mirentxu, Ixaka

  43. Euskel izena.— Eriotza.— Mixio eguna.— Kristo errege.— «Itziartxo»ri.—

    Argia, 1934-10-28 | Mirentxu

  44. Eliz gaiak.— Udala.— Idazle batzarra.— Morrontzara.— Mutriku'ko anai idazliei:.— Antzezlariak.— Eriotzak.— «Endoya»ri.— «Baxarri»ri.—

    Argia, 1934-11-04 | Ixaka, Mirentxu

  45. Agur.— Eleiz gaiak.— Udal berria.— «Altzeta»ri.— Antzokia.— Meza.— Eskerrak.— Ezkontzak.— Jaiotza.— Agurtu.—

    Argia, 1934-11-11 | Aberri, Mirentxu

  46. Jaupa.— Gaztetxu Batza'k eratuta.— Eriotza.— Jaiotza.— Euskel izena.— Antzerkia.— Aingerutxo bat zerura.— Atarrene'ri.—

    Argia, 1934-11-18 | Mirentxu

  47. Batzarrera.— Luistarrak.— Antzerkiak.— Sabin'en oroiz.—

    Argia, 1934-11-25 | Ixaka

  48. Antzerkia.— Eriotza.— Txalintxo'ri.— Altzola'ra.— Ezkontzak.— Izpar beltza.— Bederatziurrena.— Profesak.— Ostikoketa.— Mutriku'ra.— Naikua det.—

    Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

  49. Alzola'n.— Sortzez Garbia.— Eriotza.— Gudaritzara.— Antzerkia.— Gotzontxu bat zerura.—

    Argia, 1934-12-09 | Ixaka, Mirentxu

  50. Nastu ta labur.—

    Argia, 1934-12-16 | Aixerixa, Ixaka

  51. Jaiotza.— Gaxorik.— Agurtu.— Egutegia.—

    Argia, 1934-12-23 | Ixaka, Mirentxu

  52. Eguarri.— Euskel izenak.— Gaxorik.— Agurtu.— Gabonak igarotzera.— «Idrole»ri.—

    Argia, 1934-12-30 | Ixaka, MirentxuBilatu:


elgoibarko udala